Ana Sayfa Hakkımızda PE Hakkında
Saha Çalışmaları Referanslar İletişim
 

  TAURUS Ø63-Ø200 ALIN KAYNAK MAKİNESİ

Ø63-Ø200mm çap aralığında PN6-PN32 et kalınlığındaki PE80 VE PE100 boruların alın kaynağı tekniği ile birleştirilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikleri

 • TS ISO 12176-1 normlarına uygun
 • Ø63,Ø75,Ø90,Ø110,Ø125,Ø140,Ø160,Ø180 mm Bağlantı Aksesuarları
 • 220V-800 Watt Traş Ünitesi
 • 2000 Watt Mono Blok Isıtıcı Ütü
 • Dijital ısı Göstergesi
 • Basınç Ayarı Mekanik Sistem ile
 • Kolay taşınımı için tekerlekli ana gövde
 • Ağırlığı ~ 100 kg
 
  TAURUS Ø90-Ø315 ALIN KAYNAK MAKİNESİ

Ø90-Ø315mm çap aralığında PN6-PN32 et kalınlığındaki PE80 VE PE100 boruların alın kaynağı tekniği ile birleştirilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikleri

 • TS ISO 12176-1 normlarına uygun
 • Ø90,Ø110,Ø125,Ø140,Ø160,Ø180,Ø200,Ø225,Ø250 mm Bağlantı Aksesuarları
 • 220V-800 Watt Traş Ünitesi
 • 2500 Watt Mono Blok Isıtıcı Ütü
 • Dijital Isı Göstergesi
 • 220V-0,75kW (4lt/dk -100 Bar) Monofaze Hidrolik Sistem
 • Ağırlığı ~ 280 kg.
 
  TAURUS Ø225-Ø500 ALIN KAYNAK MAKİNESİ

Ø225-Ø500mm çap aralığında PN6-PN32 et kalınlığındaki PE80 VE PE100 boruların alın kaynağı tekniği ile birleştirilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikleri

 • TS ISO 12176-1 normlarına uygun
 • Ø225,Ø250,Ø280,Ø315,Ø355,Ø40 0,Ø450 mm Bağlantı Aksesuarları
 • 380V-2200 Watt Traş Ünitesi
 • 5000 Watt Mono Blok Isıtıcı Ütü
 • Dijital Isı Göstergesi
 • 380V-2,2kW (16lt/dk -150 Bar) Trifaze Hidrolik Sistem
 • Ağırlığı ~ 435 kg.
 
  TAURUS Ø315-Ø630 ALIN KAYNAK MAKİNESİ

Ø315-Ø630mm çap aralığında PN6-PN32 et kalınlığındaki PE80 VE PE100 boruların alın kaynağı tekniği ile birleştirilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikleri

 • TS ISO 12176-1 normlarına uygun
 • Ø315,Ø355,Ø400,Ø450,Ø500,Ø560 mm Bağlantı Aksesuarları
 • 380V-2200 Watt Traş Ünitesi
 • 5000 Watt Mono Blok Isıtıcı Ütü
 • Dijital Isı Göstergesi
 • 380V-2,2kW (16lt/dk -150 Bar) Trifaze Hidrolik Sistem
 • Ağırlığı ~ 580 kg.

 

 
 
ALIN KAYNAĞI
1. Alın kaynak işlemine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
Alın kaynak kalitesi, alın kaynak kabiliyeti, kullanılan ekipman ve standartların uygulanmasını sağlayan gözlemciye doğrudan bağlıdır. Alın kaynak prosesi başından sonuna kadar titizlikle gözlemlenmelidir. Bunun sağlanabilmesi için alın kaynak mahallinde bir supervisor bulundurulmalıdır.
Şekil 1. Alın Kaynağı Yapılacak Borular

Alın kaynak işlemine başlamadan önce test kaynağı yapılarak alın kaynak parametrelerinin doğruluğu tespit edilmelidir.

Her bir alın kaynakçı gerekli eğitimlerden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır.

Alın kaynak yapılan ortamın sıcaklığı +5 °C ’nin üzerinde olmalıdır. Yağışlı ve soğuk havalarda üstü kapalı bir yer seçilmelidir.

Alın kaynak esnasında vantilasyon nedeniyle hızlı soğumanın olmaması için boru uçları kapatılmalıdır.

Kangal halindeki borularda alın kaynak yapılmadan önce, kangallaşma esnasında oluşmuş olan ovalliklerinin alınmış olması gerekir.

2. Alın kaynak hazırlığı

Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fitinglerin basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur.

Alın kaynak işlemine başlamadan hemen önce alın kaynak makinesi üzerinde görülen set sıcaklığının kontrol edilmesi gerekir. Bu işlem infrared termometre ile yapılmalıdır. Set sıcaklığına ulaşıldıktan en az 10 dak. sonra alın kaynak işlemine başlanmalıdır.

Alın kaynak kalitesinin iyi olabilmesi için ısıtıcı yüzeylerinin her alın kaynaktan önce temizlenmesi gerekir. Temizleme aşındırıcı olmayan yumuşak malzemelerle, alkol vs. yardımıyla yapılabilir. Isıtıcı yüzeyleri çizik veya hasarlı olmamalıdır.

Birleştirme kuvvetleri ve birleştirme basınçları kullanılan makinenin spektlerinde gösterildiği gibi olmalıdır.Bunlar alın kaynak makinesini üreten firmanın verdiği bilgilere, hesaplamalara veya ölçüm değerlerine göre belirlenmelidir. Hareket basıncı, kaynatılacak parçaların makinede montajlı iken hafifçe hareket ettirilmesi ile cihazın basınç göstergesinde görülen değerdir.

Bu değer belirlenen birleştirme basıncının üzerine eklenmelidir. Hareket basıncı makineden makineye değiştiği gibi, kaynatılacak borunun çapına ve boyuna göre de değişir. Bu nedenle her bir alın kaynak işleminden önce hareket basıncı okunarak birleştirme basıncına eklenmelidir.

Birleştirilecek bölgeler alın kaynak yapılmadan önce tıraşlanmalıdır (şekil 2). Bu şekilde borular tam olarak alın alına yerleştirilebilir ve yüzeylerdeki kirli bölgeler atılmış olur.

Tıraşlanan iki yüzey birbiri üzerine örtüştürülünce çevre boyunca oluşan boşluğun izin verilen maksimum genişlik değeri Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 2. Boru Ağızlarının Traşlanması

Boşluk genişliği ve hatalı merkezleme (kaçıklık) olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kaçıklık mümkün olduğu kadar sıfırlanmalıdır. En kötü durumda birleştirme bölgelerinin kaçıklığı 0,1*Cidar kalınlığı’nı geçmemelidir. Tıraşlanan alın kaynak bölgeleri kirletilmemeli, el ile dokunulmamalıdır. Aksi taktirde tekrar tıraşlama yapmak şarttır. Alın kaynak bölgesinde tıraşlama sonucunda ortaya çıkan çapaklar birleşme yüzeylerinden el değmeden temizlenmelidir.

Boru Dış Çapı ØD mm Boşluk Genişliği mm
≤ 355 0.5
400..< 630 1.0
630..< 800 1.3
800..≤ 1000 1.5
>1000 2.0
Tablo 1. İzin Verilen Maksimum Boşluk Genişlikleri
3. Alın kaynak prosedürü
 
Alın kaynağı prosesinde alın kaynak bölgeleri bir ısıtıcı yardımıyla alın kaynak sıcaklığına kadar ısıtılır ve ısıtıcı çıkarıldıktan sonra basınç altında birleştirme işlemi yapılır. Isıtıcı sıcaklığı 200-220°C arasında olmalıdır. Yüksek sıcaklık daha ince et kalınlığı için geçerli iken düşük sıcaklık büyük et kalınlıkları için geçerli olur (Grafik 1).
Grafik 1. Cidar Kalınlığına Göre Isıtıcı Sıcaklığı Değerleri
 
Grafik 2. Alın Kaynak İşleminin Grafikte Gösterimi
 
4.Yanaştırma

Kaynatılacak borular birleşme yüzeyleri ısıtıcıya paralel olacak şekilde ısıtıcıya yanaştırılır.

Paralelliğin tam olarak sağlanıp sağlanmadığı oluşan dudak yüksekliğinin tipine bağlı olarak belirlenebilir. Eğer tam paralellik sağlanamamışsa çap boyunca homojen dudak yüksekliği oluşmayacaktır. Yanaştırma işlemi P1 basıncı altında T1 süresi boyunca yapılır (Grafik 2). T1 süresi oluşan dudak yüksekliğine göre belirlenir. Olması gereken minimum dudak yükseklikleri Tablo 2’de 2. kolonda gösterilmiştir. Isıtıcının yerleştirilmesi ve dudak oluşumu işlemleri şekil 3 ve şekil 4’ten görülebilir. P1 ara yüzey basıncı 0,15 N/mm2 dir. Ancak bu basınç alın kaynak cihazının manometresinde okunan basınç değildir.
Şekil 3. Isıtıcının Yerleştirilmesi

Kullanıcı ara yüzeyde bu basıncı sağlamak için alın kaynak makinesini hangi değere ayarlayacağını alın kaynak makinesi üreticisini verdiği bilgilere göre belirlemelidir.

 
5. Basınçsız ısıtma
Bu işlem için yanaştırma basıncından çok kısa bir süre içerisinde alın kaynak yüzeylerini ısıtıcıdan ayırmadan basınç düşürülür. Bu aşamada birleşme bölgeleri ısıtıcı ile hemen hemen sıfır basınçta (ara yüzey basıncı) temastadır (P2 0,02 N/mm2). Bu esnada ısı boru ekseni doğrultusunda ilerler. Isıtma süresi T2 Tablo 2’de 3. kolonda verilmiştir. Bu sürenin gerekenden kısa tutulması halinde, erimiş plastik kısmın derinliği alın kaynak için gerekli olan derinlikten daha kısa olur. Isıtma süresinin gerekenden uzun tutulması halinde de alın kaynak bölgesi aşırı eriyecek veya bozunacaktır.
 
Şekil 4. Basınçlı Isıtma (Yanaştırma) Sırasında (Sol) ve Sonrasında Boru Ağzının Yaptığı Dudak
 
6. Isıtıcının çıkarılması

Basınçsız ısıtma işleminden sonra birleşme bölgeleri ısıtıcıdan ayrılır. Isıtıcı çıkarılırken birleşme bölgelerine zarar verilmemeli ve/veya pislik bulaştırılmamalıdır. Isıtıcı çıkarıldıktan sonra çok çabuk bir şekilde birleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir. Eğer gecikilirse soğuma ve oksitlenme nedeniyle alın kaynak kalitesi bozulur. Bu aşama için maksimum süre T3 Tablo 2’de 4. kolonda verilmiştir.

7. Birleştirme

Isıtıcı çıkarıldıktan sonra borular birbirine yanaştırılır. Yanaştırma kesinlikle ısıtılmış yüzeylerin birbirine çarpması şeklinde olmamalıdır. İstenilen P3 basınç değerine (ara yüzey basıncı) lineer bir şekilde çıkılmalıdır (Grafik 2). Gerekli süre T4 Tablo 2’de 5. kolonda verilmiştir. Birleştirme basıncı P3 0,15±0,01 N/mm2 olmalıdır.

Şekil 5. Basınçlı Isıtma Sonrasında Isıtıcının Çekilip, Boruların Ağız Ağıza Getirilmesi (Sol) ve Basınç Altında Birleştirilmesi (Sağ)
Şekil 6. Dudak Detayı
 
8. Soğutma

Soğutma esnasında birleştirme basıncı P3 (ara yüzey basıncı) sabit tutulmalıdır. Birleştirme işleminden sonra düzgün ikili dudak oluşmalıdır. Dudak boyutları ve şekli kaynağın düzgünlüğünü gösterir. Birleştirilen boruların melt-flow’una bağlı olarak farklı dudak şekilleri oluşabilir. şekil 6’da gösterilen K değeri her zaman sıfırdan büyük olmalıdır. Bu aşama için gerekli minimum süre T5 Tablo 2’de 5. kolonda verilmiştir.

1 2 3 4 5
Cidar Kalınlığı Yanaştırma Basınçsız Isıtma Isıtıcının Çıkarılması Birleştirme
Isıtıcı Üzerinde Gözlenen Borunun Dudak Yüksekliği Isıtma Süresi=10xCidar Kalınlığı   Birleştirme Süresi Soğutma Süresi
mm mm(minimum) s s(maksimum) s min (minimum)
4,5 0,5 45 5 5 6
4,5...7 1,0 45...70 5...6 5...6 6...10
7...12 1,5 70...120 6...8 6...8 10...16
12...19 2,0 120...190 8...10 8...11 16...24
19...26 2,5 190...260 10...12 11...14 24...32
26...37 3,0 260...370 12...16 14...19 32...45
37...50 3,5 370...500 16...20 19...25 45...60
50...70 4,0 500...700 20...25 25...35 60...80
Tablo 2. Alın Kaynak Prosesinde Önerilen Alın Kaynak Parametreleri

Not: Tablo 2’de verilen alın kaynak parametrelerinden herhangi birinin dışına çıkıldığında veya anlatılan prosedürlerden birine uyulmadığı zaman tüm alın kaynak işlemi tekrar yapılmalıdır.

9. Adım adım alın kaynak işlemi
1. Gerekli alın kaynak koşullarını sağla, ör. alın kaynak mahallinin üstünün kapatılması.
2. Alın kaynak makinesini jeneratöre veya elektrik hattına bağlayarak çalışıp çalışmadığını kontrol et.
3. Alın kaynak yapılacak boruları makineye yerleştir ve boruların aksiyel yönde kolay hareket edebilmesini sağla.
4. Birleşme bölgelerini tıraşla.
5. Tıraşlama aparatını makineden çıkar.
6. Alın kaynak bölgesinden çapakları temizle (fırça veya kağıt havlu)
7. Hava sirkülasyonuna karşı boru uçlarını kapat.
8. Birleşme yüzeylerinin birbirine paralelliğini yüzeyleri birbirine değdirerek kontrol et (en kötü durumdaki boşluk genişliği Tablo 1’deki değerleri geçmemeli).
9. Kaçıklıkları kontrol et (en kötü durumda maksimum 0,1xCidar kalınlığı).
10. Isıtıcı yüzey sıcaklığını kontrol et (Grafik 1).
11. Isıtıcı yüzeylerini aşındırıcı olmayan ve tüy bırakmayan bez veya kağıt havluyla temizle.
12. Hareket basıncını alın kaynak makinesinin manometresinden oku.
13. Alın kaynak makinesi üreticisinin verdiği hesaplamalara veya tablolara göre yanaştırma, basınçsız ısıtma ve birleştirme basınçlarını belirle.
14. Tablo 2’deki değerleri alın kaynak makinesi üzerinde uygula.
15. Isıtıcıyı alın kaynak pozisyonuna getir.
16. Birleşme bölgelerini ısıtıcıya çabuk bir şekilde yanaştır ve yanaştırma basıncında Tablo 2’de 2. kolonda verilen minimum dudak yüksekliklerinin oluşmasını bekle.
17. Basıncı P2 basıncına düşür. Bu basınç sıfıra yakındır 0,02 N/mm2. P2 basıncında Tablo 2’de 3. kolonda verilen süre kadar bekle.
18. Boruları birleşme bölgelerine zarar vermeden ısıtıcıdan ayır ve ısıtıcıyı al.
19. Birleşme yüzeylerini Tablo 2’de 4. kolonda verilen süre içerisinde hemen hemen değecek kadar birbirine yanaştır. Daha sonra %100 teması yaklaşık sıfır hızda gerçekleştir ve hemen sonra Tablo 2’de 5. kolonda verilen süre içerisinde birleştirme basıncı P3’e lineer bir şekilde çık.
20. 0,15 N/mm2’lik birleştirme basıncından sonra dudak oluşmuş olmalıdır. Şekil 6’ya göre K değeri her kesitte sıfırdan büyük olmalıdır.
21. Birleştirme basıncı altında Tablo 2’de 5. kolonda verilen süre boyunca soğuma için bekle.
22. Soğuma sonunda kaynatılmış parçaları makineden demonte et.
 
 

Ana Sayfa | İletişim | Site Haritası | Kalite Politikası

© 2007 DETAY MAKİNE PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 
Designed and Powered by Esbi | Privacy & Legal Information
mahmuz, sondaj mahmuzu, sondaj redüksiyonu, sondaj borusu sakarya, korige beton boru geçiş parçası, eksantrik pe redüksiyon